Terracotta – tillverkning


Några bilder från våra studiebesök i Toscana. Läs mer om tillverkningen här.