2019 – Skapardagar på temat PAPPER – spill och pill


2019 är det PAPPER som utgör tema för sommarens skapardagar.
Pappersspill, spill på papper och pill med spill. Pappersspill blir till nya papper. Nya papper viks och dekoreras med annat spill. Hur kul som helst! 

Tillsammans släpper vi loss kreativiteten och skapar utan prestationskrav.
Mer information finns under respektive rubrik
Tid 13-16. Fika ingår. Ekologiskt förstås.

papper på tork